Centrum Negocjacji i Zarządzania Kryzysowego zostało utworzone na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zadaniem Centrum jest edukowanie studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne w zakresie kierowania, dowodzenia i zarządzania w sytuacjach zaistniałych zdarzeń kryzysowych. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne środki techniczne, które stanowią odpowiednik funkcjonujących ośrodków. W oparciu o istniejącą infrastrukturę wychodzimy z szeroką ofertą organizacji specjalistycznych szkoleń dla instytucji państwowych i samorządowych oraz podmiotów biznesowych. Kadrę dydaktyczną stanowią osoby o bogatym doświadczeniu praktycznym oraz szerokiej wiedzy specjalistycznej.

Nasza oferta

Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego

Prowadzimy szkolenia dla instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego. Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, a także ich praktyczne zastosowanie w procesie zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków, a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenia dla instytucji finansowych

Przygotowanie pracowników podmiotów finansowych m.in. banki, kantory, urzędy pocztowe na sytuację napadu rabunkowego. Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne ćwiczenia prawidłowych zachowań w obliczu sytuacji kryzysowej w warunkach inscenizowanego napadu rabunkowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w oparciu o wybudowaną salę bankową.

Pierwsza pomoc przedlekarska

Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności niesienia pomocy w  sytuacjach wymagających udzielania pierwszej pomocy w środowisku pracy, a także w każdym innym miejscu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie jest prowadzone w formie zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych.

Podstawy negocjacji w sytuacjach kryzysowych

Szkolenie z zakresu podstaw negocjacji ma za zadanie dostarczyć uczestnikom minimum informacji z zakresu taktyki i techniki, rozwiązywania sytuacji kryzysowych w drodze negocjacji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu teoretycznego i praktycznych ćwiczeń negocjacyjnych.

Szkolenia dla pracowników ochrony

Przygotowujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla pracowników ochrony w zakresie zapobiegania przestępstwom kryminalnym oraz atakom terrorystycznym.

Nasza kadra

dr Marek Cupryjak

dr Marek Cupryjak

kierownik centrum

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez ponad 19 lat zawodowo nadzorował zagadnienia związane ze zwalczaniem terroryzmu. Jest autorem szeregu publikacji dotyczących zarządzaniem sytuacją kryzysową oraz uczestnikiem licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych związanych z zarządzaniem kryzysowym. Jest autorem szeregu programów szkolenia dla pracowników instytucji zagrożonych atakami terrorystycznymi i organizatorem setek ćwiczeń praktycznych. Jest współautorem ogólnopolskiego programu doskonalenia zawodowego w zakresie wprowadzenia systemu negocjacji policyjnych. Przeszedł liczne kursy specjalistyczne poza granicami Polski, między innymi w Stanach Zjednoczonych (Akademia FBI, Akademia Policyjna w Baton Rouge, Departament Stanu USA), w Hiszpanii (Guardia Civil), w Wielkiej Brytanii (Policja Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

dr hab. Grzegorz Ciechanowski

dr hab. Grzegorz Ciechanowski

wykładowca

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii (Toruń, 1981), Akademii Obrony Narodowej (Warszawa, 1991) oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). W 2006 roku na Uniwersytecie Szczecińskim obronił rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora historii. W latach 1981-1996 służył w jednostkach operacyjnych artylerii oraz w kraju i za granicą realizował wojskowe projekty z zakresu Public Relations. W 1998 roku odbył roczną praktykę oficera łącznikowego w misji Armii Stanów Zjednoczonych. W latach 1999-2005 był Szefem Wydziału Prasowego i Protokołu oraz rzecznikiem prasowy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie (1999-2005). Szef Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) 12 Szczecińskiej DZ. (2005-2008), jednocześnie wykładowca w wyższych uczelniach w Szczecinie i Poznaniu. Autor publikacji oraz licznych artykułów dotyczących międzynarodowych wysiłków na rzecz utrzymania pokoju.

mgr Andrzej Buchalski

mgr Andrzej Buchalski

wykładowca

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1991 – 2006 służył w Policji. Pracował m.in. w Sztabie Policji, gdzie zapoznał się z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kryzysowym. W latach 1999-2006 brał czynny udział w projektowaniu, wdrażaniu oraz administrowaniu Stanowiskiem Wspomagania Dowodzenia Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W czasie pracy w Policji był członkiem zespołu negocjatorów policyjnych.

Nasi klienci

Galeria

cniek1
cniek2
cniek3
napad1
napad4
napad6

Video